+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, szkolenia@fundacjaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27

Działaj Lokalnie

Projekt Działaj Lokalnie pt. „Zabawa to ważna sprawa - kreatywne zajęcia dla dzieci”


Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb działająca w Mikołowie na ul. Wyzwolenia 27 otrzymała grant w ramach projektu Działaj Lokalnie pt. „Zabawa to ważna sprawa – kreatywne zajęcia dla dzieci”.

W ramach projektu realizowany będzie autorski program zajęć integrujących takie dziedziny jak ruch-muzyka-plastyka, w czasie których dzieci bawiąc się, będą rozwijały swoje zamiłowania i pasje, doskonaliły umiejętności, poszerzały wiadomości, nabywały umiejętności interpersonalne.

Planowanych jest ogółem 16 spotkań warsztatowych po 60 minut każde w okresie 28.09.2017 – 29.11.2017 Zajęciami objętych zostanie 32 dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.           

Zajęcia odbywać się będą ogółem dla 4 grup po 8 dzieci w każdej grupie. Kameralne grupy pozwolą nie tylko zapewnić dzieciom odpowiedni poziom zajęć, ale także bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. Dla każdej grupy przewidziane są 4 zajęcia po 60 minut każde.

Dodatkowo zrealizujemy kilka krótkich filmów instruktażowych przedstawiających propozycje kreatywnych zabaw, które rodzice mogą prowadzić
w domu w zależności od pogody. Filmiki instruktażowe zostaną zaopatrzone w komentarz uświadamiający znaczenie danej zabawy dla rozwoju konkretnych funkcji rozwojowych dziecka i opublikowane w mediach społecznościowych oraz przekazane przedszkolom i szkołom.

Realizujemy program grantowy Działaj Lokalnie, którego Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a ogólnopolskim operatorem programu – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizatorem konkursu grantowego jest Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie. 

Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle