+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, szkolenia@fundacjaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27

FIO Śląskie Lokalnie 2017

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w okresie od 15 lipca do 30 września 2017 roku realizuje projekt w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, prowadzonego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Lokalny RAMŻA oraz Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pt. „Aktywnie, kreatywnie, efektywnie – warsztaty terapeutyczne dla dzieci”.

W ramach projektu odbędą się 4 zajęcia dla 6 dzieci w wieku od 18 miesiąca życia do 6 roku życia 
z zespołami wad genetycznych wraz z rodzicami. Dzieci skorzystają z zajęć rehabilitacyjnych,  sensomotorycznych, SI, oraz terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata, zaś rodzice uczestnicząc w warsztatach zostaną przeszkoleni przez specjalistów w zakresie kontynuowania działań terapeutycznych w środowisku domowym. Będą mogli proponować ćwiczenia oraz wybrać te, które ich zdaniem powinni opanować w celu prowadzenia terapii w domu.

Odbędą się także 4 warsztaty terapeutyczne po 90 minut każde dla dwóch grup dzieci ze spektrum autyzmu w wieku 7-15 lat. Zajęciami zostanie objętych 12 dzieci w tym: 6 z grupy młodszej i 6 z grupy starszej. Zajęcia opierać się będą głównie na kreatywnych zabawach plastyczno-ruchowych oraz Treningu Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych 
z wykorzystaniem elementów metod: SI, terapii ręki, terapii polisensorycznej, bajkoterapii 
i muzykoterapii, terapii neurotaktylnej oraz terapii stosowanej analizy zachowania w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. 

Nasi partnerzy:

Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle