+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl Mikołów Ul. Wyzwolenia 27

Zajęcia kreatywne

ZAJĘCIA KREATYWNE

Wszystkie zajęcia kreatywne odbywać się będą w małych grupach 6-10 dzieci, zaś zajęcia dla najmłodszych w wieku 1,5-2,5 lat z rodzicami w grupach 5+5 (pięcioro dzieci i pięcioro rodziców)

Zajęcia organizowane w ramach działalności gospodarczej Fundacji mają charakter non for profit, co oznacza, iż uzyskane środki przeznaczone będą na pokrycie faktycznych kosztów prowadzenia i organizacji zajęć. Ewentualne zyski z tej działalności mogą posłużyć jedynie w celu organizowania działań realizowanych w ramach nieodpłatnej, statutowej  działalności Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb.

Zapraszamy dzieci w wieku 1,5-2,5 lata (z rodzicami) na zajęcia wspierające rozwój, w czasie których pobudzać będziemy rozwój dużej i małej motoryki, mowy, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijać będziemy wyobraźnię, przekazywać wiedzę o otaczającym świecie, a to wszystko w trakcie wspólnej zabawy.
Rodzice poznają wiele atrakcyjnych form zabaw wspierających wszechstronny rozwój malucha, a przy okazji dających wiele radości, bliskości i pogłębiających więzi z dzieckiem.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Klanzy,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Knillów
 • Masażu Shantalla
 • Zabaw paluszkowych
 • Dziecięcych masażyków

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na zajęcia wspierające rozwój, w czasie, których wykorzystujemy naturalną potrzebę aktywności ruchowej, zabawy i ekspresji dzieci. Celem zajęć jest nie tylko stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, ujawniania inicjatywy i samodzielności, ale także wpływanie na pamięć dziecka w tym pamięć ruchową, rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny. W czasie zabawy wprowadzamy także elementy eksperymentów, zabaw plastycznych i ćwiczeń logopedycznych.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Pedagogiki Klanzy,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda P. A. Dennisona
 • Techniki relaksacyjne

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Zapraszamy dzieci w wieku 4 do 6 lat na zajęcia wszechstronnie stymulujące rozwój dzieci. Ich celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, służą również do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i kreatywność oraz kształtują umiejętności społeczne. Rozwijają także zmysł estetyczny i dają poczucie radości  z tworzenia. Tematykę zajęć, wykorzystywane pomoce, techniki plastyczne, zabawy dostosowujemy do zainteresowań i możliwości dzieci oraz potencjału grupy stwarzając możliwości do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji. Pracujemy z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz zestawów kreatywnych, pracujemy z różnorodnymi materiałami dostarczając dzieciom wiele doświadczeń niosących radość.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy metod:

 • Integracji sensorycznej
 • Terapii ręki
 • Ester Cotton
 • Arteterapii
 • Sensoplastyki
 • Klanzy
 • Muzykoterapii

Zapewniamy wszystkie przybory plastyczne, kreatywne itd.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, które lubią tworzyć, wymyślać, konstruować, zmieniać, budować.  Na zajęciach rozwijamy kreatywność dzieci, pobudzamy wyobraźnię, wspieramy rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych, pozwalamy na stworzenia czegoś osobistego, a przy tym gwarantujemy doskonałą zabawę. W czasie zabawy dzieci ćwiczą: percepcję wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę małą, spostrzegawczość, cierpliwość, koncentrację oraz poznają koncept symetrii.

Na zajęciach wykorzystujemy elementy metod:

 • Terapii ręki
 • Arteterapii
 • Sensoplastyki
 • Klanzy
 • Muzykoterapii

Zapewniamy wszystkie przybory, pomoce, zestawy kreatywne itp.

Kreatywne zajęcia nauki języka angielskiego poprzez zabawę prowadzone w małych, kameralnych grupkach, liczących maksymalnie 8 osób, w których lektor ma czas na indywidualną pracę z każdym dzieckiem. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Centrum Edukacji On the Top i Barbara Ochman.

Zapraszamy na odpowiednio przygotowane zajęcia w małych grupach, na których świetna zabawowa atmosfera zagwarantuje, że Twoje dziecko będzie chciało ćwiczyć. Oferujemy ćwiczenia korygujące i profilaktyczne wykonywane pod okiem specjalisty, z odpowiednio rozłożonym natężeniem oraz rozłożone w czasie, motywująca grupa rówieśników – wszystko to sprzyja dobrej zabawie, rozwojowi, redukcji agresji, a także wpływa na poprawę koncentracji.

Razem z nami tańcz i śpiewaj!
Razem z nami poznaj i poczuj!
Razem z nami się baw!
Razem z nami kreuj siebie!
Razem z nami twórz!
Razem z nami się rozwijaj!
Bądź razem z nami!
toggle