+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, kontakt@szkoleniaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
# #

Wspieramy rodziców, rozwijamy dzieci, szkolimy nauczycieli


O nas

Korzystając z własnego, kilkudziesięcioletniego doświadczenia pedagogicznego stworzyłyśmy przestrzeń, w której dzieci i rodzice mogą otrzymać kompleksową pomoc i wsparcie w procesie wychowawczym.

Zatrudniamy specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozujemy i wspieramy rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in.: ze spektrum autyzmu). Codziennie organizujemy zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Uczymy nauczycieli jak wspomagać rozwój dzieci oraz pracować z trudnościami wychowawczymi.

Dysponujemy nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też świetnie wyposażonym miejscem, do którego zapraszamy. Posiadamy sprzęt umożliwiający profesjonalną diagnozę logopedyczną, zaplecze do prowadzenia terapii EEG biofeedback, salę do integracji sensorycznej oraz do doświadczania świata.  

Zapoznaj się z naszą ofertą zajęć kreatywnych, specjalistycznych
oraz szkoleń współpracy 

DSC_0201

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem pedagogów, terapeutów, trenerów, z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy postanowili połączyć siły, by wspierać dzieci i rodziców w procesie wychowawczym. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, również z dziećmi niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej

Centrum Terapii i Rozwoju Skarb powstało z myślą o:

dzieciach i młodzieży

potrzebujących wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju oraz ich rodzinach

kreatywnych dzieciach

które chcą w czasie wspaniałej zabawy rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe doświadczenia, poszerzać wiedzę, tworzyć, dotykać, oglądać, słuchać, smakować, tańczyć i śpiewać.

niepełnosprawnych

osobach starszych, po przebytych chorobach neurologicznych, które potrzebują wsparcia i terapii

opiekunach dzieci

poszukujących wartościowych form spędzania czasu wolnego dla swoich dzieci, które poza dawaniem radości rozwijają ich zainteresowania i wpływają na harmonijny rozwój we wszystkich sferach.

rodzicach

zagubionych, wątpiących, poszukujących - wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, pomocy i terapii dla swojego dziecka.

Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

NAJNOWSZE WYDARZENIA

 • Jak w gorącej wodzie kąpani

  Jak w gorącej wodzie kąpani

  Lip, 21, 2019 Sekretariat

  Szybko? Bez namysłu? Jak w gorącej wodzie kąpany?O nie - nie w Skarbie Owszem: kreatywnie, nieco spontanicznie, ale nie z pośpiechem W tym tygodniu dzięki…

 • Udajemy Greków ;)

  Udajemy Greków 😉

  Lip, 14, 2019 Sekretariat

  Czy wiesz, że wielozmysłowe poznawanie świata to najbardziej efektywna metoda uczenia się? Dlatego tez każde zajęcia w Skarbie organizowane są w taki sposób, aby: <3 …

 • Wakacyjne siedzenie na karku :D

  Wakacyjne siedzenie na karku 😀

  Lip, 07, 2019 Sekretariat

  Wakacyjnych podróży i przygód ciąg dalszy? Nasze szkraby oraz starszaki w rytmie letnich piosenek: - rozwijały poczucie rytmu i orientacje w schemacie ciała - uczyły…

Służymy wsparciem

PRZYJACIELSCY I PEŁNI PASJI

Bożena Kolanek

Bożena Kolanek

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, terapeuta Biofeedback (I i II stopnia), terapeuta behawioralny, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania oświatą. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności na kursach i szkoleniach

Dodatkowe referencje:

Robokids

Martyna Witkowska

Martyna Witkowska

Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog wczesnoszkolny

Specjalista z zakresu edukacji i wspierania rozwoju osób ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, trener sensomotoryki. Ukończyła szkolenia z zakresu wykorzystywania metod SI, logorytmiki i terapii neurotaktylnej wg S. Masgutowej. Specjalista z zakresu terapii ręki – od 7 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowe referencje:

Rozwój Organizacji Sidor & Suchowiejko

Robokids

Anna Langowska

Anna Langowska

Logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda

Posiada certyfikat Programu Językowego Makaton oraz certyfikat Muzyka i Zabawa w Makatonie. Specjalista z zakresu terapii ręki oraz edukacji osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Ukończyła szkolenie w zakresie Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych oraz kurs masażu Shantala, a także szkolenia w ramach Metody Krakowskiej, Terapii Neurobiologicznej, Diagnozy i terapii dziecka z afazją oraz diagnozy i terapii ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego

Grażyna Szuwart

Grażyna Szuwart

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta behawioralny

Od 20 lat związaną z dziećmi niepełnosprawnymi, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki, ukończyła m.in. szkolenia: Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną; Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego; Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.

Martyna Prejs

Martyna Prejs

Certyfikowany dogoterapeuta, studentka pedagogiki

Od wielu lat udziela się jako wolontariuszka. Brała udział m.in. w akcjach „Szlachetna paczka”, „Gramy dla Anitki”, Gramy dalej”, „Akcja reaktywacja”. Za swoje zaangażowanie uhonorowana tytułem „Wolontariuszki 2016 roku”. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z dogoterapii, prowadzeniem sekretariatu oraz pomocą w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ukończyła kurs z zakresu Bajkoterapia z psem oraz Joga z psem, a także szkolenia:  Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dziecka.

Wioleta Jakubowska

Wioleta Jakubowska

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami OUN oraz fizjoterapii dziecka ryzyka, a także w szkoleniu Holistyczne podejście do diagnozy i pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi. Swoje zainteresowania i dalsze kierunki kształcenia ukierunkowuje na pracę z dziećmi

Katarzyna Skrzypczyk

Katarzyna Skrzypczyk

Pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych

Terapeuta Metody Warnkego, specjalista w zakresie terapii ręki oraz edukacji i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, instruktor zajęć rytmiczno-umuzykalniających, posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej.

Posiada certyfikaty: Program Językowy Makaton I stopnia, Muzyka i zabawa w Makatonie oraz zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów – Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”® Metody dr P. i G. Dennisonów, uprawniające do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Odbyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska®), Muzykoterapia i relaksacja w pracy rewalidacyjnej, Skuteczne metody pracy z agresją, Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego, Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i inne.

Monika Dawidowska-Lupa

Monika Dawidowska-Lupa

Pedagog, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zabaw i ćwiczeń gimnastycznych wspierających rozwój sensomotoryczny dziecka.

Ukończyła szkolenia diagnoza i terapia dziecka z afazją, MAKATON jako metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności na kursach i szkoleniach.

Monika Roterman

Monika Roterman

Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta SI, terapeuta ręki, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z logorytmiki oraz realizowania zajęć terapii pedagogicznej, ukończyła szkolenie diagnoza i praca  z dzieckiem z  afazją. Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia. Obecnie studiuje  na kierunku Edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Faustyna Gronowska

Faustyna Gronowska

Psycholog, specjalizacja kliniczna dzieci i młodzieży
Uczęszcza na studia podyplomowe z zakresu Terapia pedagogiczna z socjoterapia oraz Terapeuta zajęciowy. Ukończyła 3-modułowy kurs bazowy: Terapia behawioralna w teorii i praktyce dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny z wykorzystaniem m.in technik relaksacyjnych, muzykoterapii, bajkoterapii oraz arteterapii.
Dominika Musioł

Dominika Musioł

Pedagog, nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Członkini zarządu Koła Naukowego Change Uniwersytetu Śląskiego, zajmującego się Edukacją Globalną i Zrównoważonym Rozwojem.

Ukończyła certyfikowane szkolenie w zakresie Holistyczne podejście do diagnozy i pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi.  Do swojej pracy wprowadza nowoczesne metody nauki czytania oraz edukacji matematycznej.

Od roku prowadzi zajęcia „Dobry start w szkole” – wykorzystując nowoczesne metody nauki przez zabawę

Dominik Moroń

Dominik Moroń

Informatyk

Zajmuje się prowadzeniem naszej strony internetowej oraz Facebooka. Miłośnik kina, nowych technologii, gier wideo oraz kotów. W ludziach najbardziej ceni szczerość oraz empatię

ZARZĄD I RADA FUNDACJI

Zarząd Fundacji

Bożena Kolanek – prezes
Martyna Witkowska – wiceprezes
Klara Gembołys – sekretarz

Rada Fundacji

Kornelia Guz – przewodnicząca
Renata Kalisz – wiceprzewodnicząca
Alicja Kopeć – członek

RAZEM LEPIEJ

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI I ORGANIZACJAMI

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Polskie Towarzystwo SNOEZELEN
Polskie Towarzystwo SNOEZELEN
Śląskie Pozytywna energia
Śląskie Pozytywna energia
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu
Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle