W minionym tygodniu miały u nas miejsce kolejne już zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Obie grupy – starsza i młodsza, pod czujnym okiem pani prowadzącej, poznawały przeróżne zagadnienia z zakresu szeroko pojętych relacji społecznych:

  • Rozpoznawanie i nazywanie odczuwanych emocji
  • Nauka współdziałania w grupie
  • Utrwalanie umiejętności czekania na swoją kolej
  • Radzenie sobie ze złością tak, by nikomu nie wyrządzać przy tym krzywdy
  • Umiejętność słuchania i szanowania się nawzajem

Nie zabrakło też okazji do rozwijania sprawności manualnej, relaksu w naszej Sali Doświadczania Świata i oczywiście świetnej zabawy w trakcie trwania tego wszystkiego. 🙂