Tym razem obie grupy,  „Młodsza” i „Starsza”, na Treningu Umiejętności Społecznych kontynuowały temat koleżeństwa i przyjaźni, a mianowicie Uczyły się żyć w przyjaźni!

Podczas zajęć:

  • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy, życzliwości i przyjaźni w grupie
  • rozwijaliśmy umiejętność przezwyciężania nieśmiałości, komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
  • rozwijaliśmy empatię i umiejętność słuchania
  • doskonaliliśmy sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową

A na koniec, jak zwykle, relaksowaliśmy się w Sali Doświadczania Świata. 😉

Obszerną fotorelację tradycyjnie znajdziecie na naszym facebookowym profilu.

Zapraszamy ponownie już wkrótce!