W minionym tygodniu, podczas kolejnego już Treningu Umiejętności Społecznych, grupy Starsza i Młodsza ponownie zajmowały się tematem Oswajamy emocje

  • doskonaliliśmy umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
  • kształtowaliśmy umiejętność samooceny i wiary w samego siebie
  • wyrażaliśmy siebie poprzez ruch i taniec
  • kształtowaliśmy właściwe relacje w grupie rówieśniczej
  • rozwijaliśmy umiejętność komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
  • nie zabrakło również odpoczynku w Sali Doświadczania Świata przy muzyce relaksacyjnej.

Zapraszamy do przejrzenia obszernej fotorelacji i zapraszamy ponownie już wkrótce. 🙂