Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb przeprasza za użycie nazwiska dr S. Masgutowej oraz terminu terapia neurotaktylna. Oświadczamy, iż nie współpracujemy z Międzynarodowym Instytutem Dr Svetlany Masgutovej, nie posiadamy i w żadnym wypadku nie przekazujemy materiałów, dotyczących poszczególnych terapii wchodzących w skład programu  MNRI Neurotaktylna Terapia, ani samego programu, którego twórcą jest dr S. Masgutowa, a prawo do korzystania przysługuje wyłącznie autorce oraz Międzynarodowemu Instytutowi Dr Svetlany Masgutovej.