Trening Umiejętności Społecznych. Tym razem młodsi i starsi uczestnicy zajęć realizowali odmienne tematy.

Grupa „Młodsza” skupiła się na temacie INNY NIE ZNACZY GORSZY!

Podczas wspólnej zabawy:

 • obejrzeliśmy film, z którego dowiedzieliśmy się, że: każdy z nas jest inny, zainteresowania nie są ani lepsze, ani gorsze, każdy może mieć swoje ulubione czynności
 • poznaliśmy zainteresowania i pasje swoich kolegów, uczyliśmy się akceptować odmienności w ich zakresie w obrębie grupy
 • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy i życzliwości
 • rozwijaliśmy umiejętność komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
 • rozwijaliśmy empatię, cierpliwość, umiejętność słuchania i czekania na swoją kolej
 • nie zabrakło również ćwiczeń integrujących nasze półkule mózgowe oraz chwil spędzonych w cudnej Sali Doświadczania Świata

Fotorelacja:

Temat: "Inny nie znaczy gorszy!" 🙂

Opublikowany przez Centrum Terapii i Rozwoju Skarb Sobota, 16 czerwca 2018

Grupa Starsza z kolei odkrywała TAJEMNICE STRESU!

Podczas zajęć:

 • dowiedzieliśmy się, czym jest stres oraz jakie skutki może wywołać w naszym organizmie
 • obejrzeliśmy film o wadach i zaletach stresu, odkryliśmy eustres i dystres, czyli stres pozytywnie i negatywnie wpływający na nasze samopoczucie
 • poznaliśmy sposoby radzenia sobie ze stresem
 • odstresowywaliśmy się poprzez ruch, taniec, masażyki oraz kolorowanki antystresowe
 • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy, życzliwości i przyjaźni w grupie
 • rozwijaliśmy umiejętność przezwyciężania nieśmiałości, komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
 • rozwijaliśmy empatię i umiejętność słuchania
 • nie zabrakło również cudownych chwil w Sali Doświadczania Świata

Fotorelacja:

Temat: "Tajemnice stresu" 😉

Opublikowany przez Centrum Terapii i Rozwoju Skarb Sobota, 16 czerwca 2018