W tym tygodniu obie grupy „Młodsza” i „Starsza” uczyły się rozpoznawać POTRZEBY INNYCH.

Podczas wspólnej zabawy:

  • dowiedzieliśmy się, czym są potrzeby, w jaki sposób można je rozpoznać oraz dlaczego poznanie potrzeb innych osób jest ważne
  • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy, życzliwości i przyjaźni w grupie
  • uczyliśmy się cierpliwości, czekania na swoją kolej i uważnego słuchania
  • rozwijaliśmy umiejętność przezwyciężania nieśmiałości, komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
  • wyrażaliśmy siebie poprzez ruch i taniec, wykorzystując elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
  • nie zabrakło, jak zwykle, odpoczynku i mile spędzonych chwil w Sali Doświadczania Świata.

Nam się podobało. A Wy, co myślicie? 😀

Temat: "Rozpoznajemy potrzeby innych"

Opublikowany przez Centrum Terapii i Rozwoju Skarb Sobota, 7 lipca 2018