TUS – w tym tygodniu obie grupy „Młodsza” i „Starsza” kontynuowały temat Jak rozpoznać potrzeby innych.

Podczas wspólnej zabawy:

  • uczyliśmy się nazywać i rozpoznawać potrzeby, wykorzystując piramidę potrzeb Maslowa
  • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy, życzliwości i przyjaźni w grupie
  • uczyliśmy się cierpliwości, czekania na swoją kolej i uważnego słuchania
  • rozwijaliśmy umiejętność przezwyciężania nieśmiałości, komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
  • wyrażaliśmy siebie poprzez ruch i taniec, wykorzystując elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
  • nie zabrakło, jak zwykle, odpoczynku i mile spędzonych chwil w Sali Doświadczania Świata

Temat: "Jak rozpoznać potrzeby innych."

Opublikowany przez Centrum Terapii i Rozwoju Skarb Sobota, 14 lipca 2018