Kochani!
 
Po raz drugi udało nam się rozpocząć realizację projektu zleconego i współfinansowanego przez PFRON pod nazwą „Poprawa funkcjonowania – moim zasobem” Centrum terapii dla dzieci i młodzieży w Mikołowie. Edycja 2.” Do marca 2023 roku 30 dzieci z niepełnosprawnościami bezpłatnie skorzysta z różnego rodzaju zajęć specjalistycznych takich jak: logopedyczne, EEG Biofeedback, terapia ręki, terapia psychologiczna, terapia ogólnousprawniająca, terapia pedagogiczna ze specjalistą, a także zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Otaczamy specjalistyczną opieką dzieci i młodzież, aby w jak najszerszym zakresie poprawić ich funkcjonowanie. Każdy mały sukces dziecka w dążeniu do samodzielności daje nam ogromną satysfakcję i niesie niezmierzone pokłady radości.☺️
 
DZIAŁAMY WSPÓLNIE Z RODZICAMI💪
 
Po raz pierwszy w Fundacji, a dokładniej w jej części Gabinecie Integracji Sensorycznej odbywają się bezpłatne diagnozy i intensywne zajęcia specjalistyczne Integracji Sensorycznej dla 15 dzieci w wieku 1-16 lat. To efekt realizacji projektu zleconego i współfinansowanego przez PFRON pod nazwą „Mój świat – moje zmysły. Poprawa sprawności sensoryczno-motorycznej”. Celem podjętych działań jest poprawa jakości sprawności sensoryczno-motorycznej 35 dzieci niepełnosprawnych w wieku 1-16 lat, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie miasta Mikołów i powiecie mikołowskim, ale także miast i powiatów ościennych.
Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności.