Nowy cennik od 1 lutego 2024!

Zmiany w opłatach za zajęcia grupowe

Informujemy, iż od teraz wstęp na zajęcia grupowe można wykupić jedynie w postaci karnetów uprawniających do czterech wizyt. Ważność karnetów zostaje również wydłużona z 4 do 6 tygodni! Zmianie uległa cena wejściówki na nasz Trening Umiejętności Społecznych. Z...