Cennik

Zajęcia kreatywne

Rodzaj zajęćCena
Kreatywne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków30 zł
Adaptacyjne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe z el. logorytmiki30 zł
Dobry Start w Szkole - zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej35 zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 40 zł za godzinę
Kodowanie na dywanie z ozobotami35 zł
Zajęcia polisensoryczne z logorytmiką dla dzieci 1-1,5 r.ż.30 zł
Anglosensoryka dla dzieci od 6. m.ż. do 4. r.ż.30 zł
Logosensoryka dla dzieci w wieku od 6. miesiąca do 4 r.ż. 30 zł
Zajęcia plastyczne30 zł

Karnet (4 spotkania ważne przez 1,5 miesiąca) na poszczególne zajęcia 20 zł tańszy od 4 pojedynczych zajęć.

Zajęcia specjalistyczne – także w ramach

Niepublicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Skarb

 

Diagnostyczne

Rodzaj zajęćCena
Wstępna konsultacja z rodzicami w celu wywiadu i ustalenia kierunku terapii (ok. 40 min)bezpłatnie
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwojubezpłatnie
Diagnoza logopedyczna (60 min)90 zł za godzinę
Diagnoza psychologiczna (2-3 godziny) 90 zł za godzinę
Konsultacje fizjoterapeutyczne (od 3 r.ż) 90 zł za godzinę
Konsultacje neurologopedyczne (60 min)90 zł za godzinę
Diagnoza pedagogiczna (2 godz.) 90 zł za godzinę
Diagnoza SI (od 2 do 3 godzin) 90 zł za godzinę
Diagnoza fizjoterapeutyczna (60 min)90 zł

Terapeutyczne

Rodzaj zajęćIndywidualne
30 min
Indywidualne
55 min
Grupowe
50 minut
Zajęcia z logopedą/neurologopedą50 zł95 zł 45 zł/os. (55 min)
EEG Biofeedback50 zł85 zł
Integracja sensoryczna/fizjoterapia/terapia ruchowa 50 zł95 zł
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata stymulujące rozwój i relaksacyjne 35 zł65 zł25 zł/os.
Terapia pedagogiczna zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 50 zł95 zł45 zł/os.
Terapia ręki45 zł85 zł
Terapia psychologiczna (w tym trening radzenia sobie z emocjami)50 zł95 zł50 zł/os.

Dokumentacja

Rodzaj opiniiCena
Opinia zbiorcza od psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty100 zł
Opinia SI50 zł
Plan diety sensorycznej wraz z jej omówieniem50 zł
Opinia psychologiczna50 zł
Opinia logopedyczna/pedagogiczna/fizjoterapeutyczna50 zł
Opinia do szkoły/przedszkola (zbiorcza opinia z badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego z zaleceniami)100 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w terapiibezpłatne

Karnet (4 spotkania ważny przez 1 miesiąc) na poszczególne zajęcia 20zł tańszy od 4 pojedynczych zajęć

WAŻNE! Aby zajęcia mogły się odbyć musi uzbierać się grupa:

– minimum 5 osób na zajęcia kreatywne (adaptacyjne, muzyczno-ruchowe, plastyczne i TUS)

– minimum 2 osoby na grupowe zajęcia terapeutyczne

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą ofertą ->szkoleń<-

Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu