Cennik

Zajęcia kreatywne

Rodzaj zajęćkarnet
(4 wejścia):
Kreatywne zajęcia logorytmiczne dla przedszkolaków 140 zł
Dobry Start w Szkole - zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej160 zł
Zajęcia polisensoryczne z Logorytmiką dla dzieci 1-1,5 r.ż.140 zł
Logosensoryka© dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 4 r.ż. 140 zł

Karnet na 4 spotkania ważny przez 6 tygodni od momentu zakupu z możliwością odrabiania spotkań w danym miesiącu.

Zajęcia specjalistyczne – także w ramach

Niepublicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Skarb

 

Diagnostyczne

Rodzaj zajęćCena (za 45 min)
Wstępna konsultacja z rodzicami w celu wywiadu i ustalenia kierunku terapii (ok. 40-60 min)bezpłatnie
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwojubezpłatnie
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna (60 min)130 zł
Konsultacja psychologiczna (2-3 godziny) 130 zł
Konsultacje fizjoterapeutyczne (od 3 r.ż) 130 zł
Konsultacja pedagogiczna 130 zł
Konsultacja SI 130 zł
konsultacja fizjoterapeutyczna 130 zł

Terapeutyczne

Rodzaj zajęćIndywidualne
30 min
Indywidualne
60 min
Grupowe
50 minut
karnet:
Zajęcia z logopedą/neurologopedą220 zł (4 x 25 min)
420 zł (4 x 55 min)
Elektrostymulacje350 zł (10 x 15 min)
EEG Biofeedback**650 zł (10 x 25 min)
Integracja sensoryczna/fizjoterapia/terapia ruchowa 280 zł (4 x 25 min)
520 zł (4 x 55 min)
Trening Umiejętności Społecznych280 zł (4 x 50 min)
Terapia pedagogiczna. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 260 zł (4 x 25 min)
500 zł (4 x 55 min)
Terapia ręki250 zł (4 x 25 min)
500 zł (4 x 55 min)
Terapia psychologiczna 280 zł (4 x 25min)
520 zł (4 x 55 min)
Diagnoza i wywiad z rodzicem dot. terapii Metodą Warnkego140 zł
Terapia metodą Warnkego 130 zł500 zł (4 x 55 min)

*Elektrostymulacje dostępne są wyłącznie w karnecie na 10 sesji po 10 minut w cenie 300zł.

**EEG Biofeedback dostępny jest również w karnecie na 10 sesji po 30 minut w cenie 600zł oraz 10 sesji po 55 minut w cenie 900zł.

Dokumentacja

Rodzaj opiniiCena
Opinia zbiorcza od psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty100 zł
Opinia SI50 zł
Plan diety sensorycznej wraz z jej omówieniem50 zł
Opinia psychologiczna50 zł
Opinia logopedyczna/pedagogiczna/fizjoterapeutyczna50 zł
Opinia do szkoły/przedszkola (zbiorcza opinia z badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego z zaleceniami)100 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w terapiibezpłatne

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 6 tygodni od momentu zakupu, z możliwością odrabiania spotkań w danym miesiącu) na poszczególne zajęcia.

WAŻNE! Aby zajęcia mogły się odbyć musi uzbierać się grupa:

– minimum 5 osób na zajęcia kreatywne (adaptacyjne, muzyczno-ruchowe, plastyczne i TUS)

– minimum 2 osoby na grupowe zajęcia terapeutyczne

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą ofertą ->szkoleń<-