Kolejny tydzień z Treningiem Umiejętności Społecznych już za nami. 

Temat, które towarzyszył obu grupom brzmiał  Poznajmy się lepiej – grupa Młodsza skupiła się na poznawaniu swych emocji, zaś grupa Starsza uświadamiała sobie swoje mocne i słabe strony.

Podczas spotkań:

  • rozwijaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych oraz cudzych emocji
  • kształtowaliśmy umiejętność prowadzenia rozmowy, wyrażania swojego zdania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • graliśmy w grę terapeutyczną Góra uczuć
  • kształtowaliśmy umiejętność dokonywania samooceny, wskazywania swoich mocnych i słabych stron
  • doskonaliliśmy umiejętność wspólnej zabawy, współpracy oraz uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
  • trenowaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi
  • nie zabrakło również dobrego humoru, zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych w Sali Doświadczania Świata. 😉

Na koniec, jak zawsze, możecie przejrzeć nasze facebookowe fotorelacje dla grupy Młodszej oraz Starszej.