Projekt PFRON

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie realizuje projekt „Poprawa funkcjonowania – moim zasobem”.

Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.03.2022 r.

Cel projektu: Poprawa jakości życia i sprawności dzieci i młodzieży, co spowoduje wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju.

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000203/12/D
z dnia 28 sierpnia 2020r.

Obecnie realizujemy drugi rok projektu, który obejmuje okres od 1.04.2021 – 31.03.2022.

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

Logopedyczne – 20 sesji dla dziecka

EEG Biofeedback – 37 sesji dla dziecka

Terapia ręki – 37 sesji dla dziecka

Terapia w Sali Doświadczania Świata – 37 sesji dla dziecka

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) – 37 sesji dla dziecka

Terapia psychologiczna – 37 sesji dla dziecka

Treningu Umiejętności Społecznych – 30 sesji dla dziecka

 

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
(orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich).

 

Aplikacja zgłoszeń:

e-mail: wspolnyskarb@gmail.com

tel: 883 060 677 lub 577 009 996

Adres: ul. Paprotek 28, Mikołów-Kamionka 43-190

 

Galeria zdjęć