Projekt PFRON

 
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie realizuje projekt zlecony i współfinansowany przez PFRON pod nazwą „Poprawa funkcjonowania – moim zasobem” Centrum terapii dla dzieci i młodzieży w Mikołowie. Edycja 2.”, wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Projekt dotyczy następującego typu projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Projekt przewidziany jest na trzy lata, obecnie realizowany jest drugi rok projektu przypadający na okres od 1.04.2023 do 31.03.2024.  W ramach projektu realizowane są zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, EEG Biofeedback, terapia ręki, terapia psychologiczna, terapia ogólnousprawniająca, terapia pedagogiczna ze specjalistą, a także zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.
W obecnym okresie opieką specjalistyczną objętych jest 30 dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie realizuje projekt zlecony i współfinansowany przez PFRON pod nazwą „Mój świat – moje zmysły. Poprawa sprawności sensoryczno-motorycznej”, wykonywanego w terminie od dnia
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Projekt dotyczy następującego typu projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Obecnie realizowany jest drugi etap projektu obejmujący okres od 1.04.2023 do 31.03.2024.

W ramach projektu realizowane jest diagnoza oraz zajęcia specjalistyczne Integracji Sensorycznej dla 15 dzieci.

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
(orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich).

 

Aplikacja zgłoszeń:

e-mail: wspolnyskarb@gmail.com

tel: 883 060 677

Adres: ul. Paprotek 28, Mikołów-Kamionka 43-190