Projekt PFRON

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie realizuje projekt zlecony przez PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych obejmujący następujące zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą
„Poprawa funkcjonowania – moim zasobem”.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-18 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich).
W ramach projektu realizowane są zajęcia: logopedyczne, EEG Biofeedback, terapia ręki,
terapia w Sali Doświadczania Świata, Terapia Integracji Sensorycznej (SI) oraz terapia psychologiczna.

Galeria zdjęć

Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu