Projekt PFRON

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie realizuje projekt „Poprawa funkcjonowania – moim zasobem”.

Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.03.2022 r.

Cel projektu: Poprawa jakości życia i sprawności dzieci i młodzieży, co spowoduje wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000203/12/D
z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: diagnoza, terapia logopedyczna, terapia EEG Biofeedback, Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata, Terapia sensoryczna (SI), Terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, terapia psychologiczna.

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
(orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich).

 

Aplikacja zgłoszeń:

e-mail: wspolnyskarb@gmail.com

tel: 883 060 677

Adres: ul. Wyzwolenia 27, Mikołów 43-190

 

Galeria zdjęć

Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu