Przypominamy, że w Skarbie trwa rekrutacja na, między innymi, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych!

U góry strony, w zakładce Regulaminy i dokumenty do pobrania, znajdziecie formularz kwalifikujący do zajęć TUS, który dostępny jest także w naszym sekretariacie na Paprotku 28. Jego wypełnienie jest konieczne dla dalszych etapów rekrutacji.

Zajęcia nowych grup tradycyjnie ruszą od września!