Słowa rzucane na wiatr ;)

Słowa rzucane na wiatr ;)

Podczas barwnych zajęć w minionym już tygodniu dowiedzieliśmy się, co to znaczy nie rzucać słów na wiatr. Obecny był również jeżyk oraz „magiczne” farby, które rosły w oczach, a także masa eksperymentów – z powietrzem, balonami, jesiennymi...