Zajęcia realizowane w ramach grantu przyznanego przez Urząd Miasta Mikołów

 

Podczas ostatniego Treningu Umiejętności Społecznych:

 • rozpoznawaliśmy, nazywaliśmy i rysowaliśmy emocje
 •  dowiedzieliśmy się, że emocje trzeba wyrażać, choć czasem przychodzi to z trudem, gdyż nie zawsze potrafimy znaleźć właściwy i społecznie akceptowany sposób, ażeby wydobyć zarówno uczucia przyjemne, jak i nieprzyjemne 
 •  przekonaliśmy się, że emocje można wyrażać na różne sposoby, nie tylko poprzez słowa, ale także dźwięki, kolory, ruch
 •  łączyliśmy emocje z sytuacjami życia codziennego, żeby uwrażliwić się na uczucia innych ludzi i nauczyć się nazywać emocje, które towarzyszą różnym wydarzeniom
 •  doskonaliliśmy umiejętność wyrażania własnych emocji, wyrażaliśmy siebie poprzez ruch i taniec
 •  zrobiliśmy własnoręcznie gniotki antystresowe
 •  kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie
 •  rozwijaliśmy umiejętność komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
 •  rozwijaliśmy empatię, czyli zdolność współodczuwania
 •  doskonaliliśmy umiejętność współpracy w grupie
 •  uczyliśmy się cierpliwości, czekania na swoją kolej
 •  nie zabrakło również zabaw sensorycznych z elementami kinezjologii edukacyjnej, wspomagających integrację półkul mózgowych i rozwój zmysłów oraz chwil relaksu w nieocenionej Sali Doświadczania Świata

Zapraszamy do oglądania 😉

Opublikowany przez Centrum Terapii i Rozwoju Skarb Sobota, 11 sierpnia 2018