Zajęcia kreatywne

Wszystkie zajęcia kreatywne odbywać się będą w małych grupach

6-10 dzieci, zaś zajęcia dla najmłodszych w wieku 1,5-2,5 lat z rodzicami

w grupach 6+6 (sześcioro dzieci i sześcioro rodziców)

Zajęcia organizowane w ramach działalności gospodarczej Fundacji mają charakter non for profit, co oznacza, iż uzyskane środki przeznaczone będą na pokrycie faktycznych kosztów prowadzenia i organizacji zajęć. Ewentualne zyski z tej działalności mogą posłużyć jedynie w celu organizowania działań realizowanych w ramach nieodpłatnej, statutowej działalności Centrum Terapii i Rozwoju Skarb.

Adaptacyjne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe z el. logorytmiki

Zapraszamy dzieci w wieku 1,5-2,5 lata (z rodzicami) na zajęcia wspierające rozwój, w czasie których pobudzać będziemy rozwój dużej i małej motoryki, mowy, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijać będziemy wyobraźnię, przekazywać wiedzę o otaczającym świecie, a to wszystko w trakcie wspólnej zabawy.

Rodzice poznają wiele atrakcyjnych form zabaw wspierających wszechstronny rozwój malucha, a przy okazji dających wiele radości, bliskości i pogłębiających więzi z dzieckiem.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Klanzy
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Knillów
 • Masażu Shantalla
 • Zabaw paluszkowych
 • Dziecięcych masażyków
 • Sensoplastyki

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Przygotuj swoje dziecko do roli przedszkolaka!

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci – to zajęcia w małych grupach skierowane głównie do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

Kreatywne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków

Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat zajęcia kreatywno-rozwojowe, w czasie, których wykorzystujemy naturalną potrzebę aktywności ruchowej, zabawy i ekspresji dzieci. Celem zajęć jest nie tylko stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, ujawniania inicjatywy i samodzielności, ale także wpływanie na pamięć dziecka w tym pamięć ruchową, rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny. W czasie zabawy wprowadzamy także elementy eksperymentów, zabaw sensoplastycznych i ćwiczeń logopedycznych.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Pedagogiki Klanzy,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda P. A. Dennisona
 • Techniki relaksacyjne

Na zajęciach zapewniamy zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych dla rozwoju małego dziecka stosując:

 • Zabawy logorytmiczne – usprawniające mowę
 • Sensopalstykę – czyli ćwiczenia małych rączek z kolorowymi, pachnącymi masami
 • zabawy rytmiczne i umuzykalniające
 • zabawy ruchowe rozwijające integrację sensoryczną
 • doświadczenia i eksperymenty

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Przygotuj swoje dziecko do samodzielności i kreatywnego myślenia

Kreatywne zajęcia rozwojowe "Dobry Start w Szkole"

Program: Dobry Start w Szkole

W programie:

Przygotowanie do nauki pisania:

plastyka zmysłowa

kreatywne techniki plastyczne

Przygotowanie do nauki czytania:

ćwiczenia w czytaniu inspirowane Metodą J. Cieszyńskiej

zabawy pobudzające lewą półkulę mózgową

Przygotowanie do nauki matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Zajęcia ogólnorozwojowe:

 • zabawy ruchowe z torami przeszkód
 • doświadczenia i eksperymenty
 • zabawy umuzykalniające

Poznaj szczegóły na specjalnej ->stronie<– poświęconej tym zajęciom

Pomóż swojemu dziecku dobrze wystartować w szkole

Kinezjologia edukacyjna dla dzieci

Kinezjologia edukacyjna, zwana Gimnastyką Mózgu dr. Paula E. Dennisona, wykorzystuje naturalny ruch fizyczny w organizowaniu pracy mózgu i ciała podczas uczenia się. Proste ćwiczenia ruchowe, integrując półkule mózgowe, poprawiają komunikację, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, orientację przestrzenną, orientację w schemacie własnego ciała, sprawność motoryczną, zdolności manualne, umiejętności szkolne, zmniejszają zmęczenie, relaksują.

LogoSensoryka© - dla dzieci od 6. m.ż. do 4. r.ż.

LogoSensoryka© to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy malucha

Zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji

Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę

Zapraszamy do kolorowego świata zabawy, dobrych relacji i pozytywnych doświadczeń

 

Zajęcia będą odbywać się w kameralnych grupach w przedziałach wiekowych:

*6 mies. – 12 mies.

*12 mies. – 2 lata

*3 lata – 4 lata

Masz pytania? Wyślij nam wiadomość!

Odpowiemy tak szybko, jak będzie to możliwe

Zgody formalne:

9 + 2 =