Zajęcia kreatywne

Wszystkie zajęcia kreatywne odbywać się będą w małych grupach

6-10 dzieci, zaś zajęcia dla najmłodszych w wieku 1,5-2,5 lat z rodzicami

w grupach 6+6 (sześcioro dzieci i sześcioro rodziców)

Zajęcia organizowane w ramach działalności gospodarczej Fundacji mają charakter non for profit, co oznacza, iż uzyskane środki przeznaczone będą na pokrycie faktycznych kosztów prowadzenia i organizacji zajęć. Ewentualne zyski z tej działalności mogą posłużyć jedynie w celu organizowania działań realizowanych w ramach nieodpłatnej, statutowej działalności Centrum Terapii i Rozwoju Skarb.

Adaptacyjne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe z el. logorytmiki

Zapraszamy dzieci w wieku 1,5-2,5 lata (z rodzicami) na zajęcia wspierające rozwój, w czasie których pobudzać będziemy rozwój dużej i małej motoryki, mowy, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, a także koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijać będziemy wyobraźnię, przekazywać wiedzę o otaczającym świecie, a to wszystko w trakcie wspólnej zabawy.

Rodzice poznają wiele atrakcyjnych form zabaw wspierających wszechstronny rozwój malucha, a przy okazji dających wiele radości, bliskości i pogłębiających więzi z dzieckiem.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Klanzy
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Knillów
 • Masażu Shantalla
 • Zabaw paluszkowych
 • Dziecięcych masażyków
 • Sensoplastyki

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Przygotuj swoje dziecko do roli przedszkolaka!

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci – to zajęcia w małych grupach skierowane głównie do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

Kreatywne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków

Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat zajęcia kreatywno-rozwojowe, w czasie, których wykorzystujemy naturalną potrzebę aktywności ruchowej, zabawy i ekspresji dzieci. Celem zajęć jest nie tylko stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, ujawniania inicjatywy i samodzielności, ale także wpływanie na pamięć dziecka w tym pamięć ruchową, rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny. W czasie zabawy wprowadzamy także elementy eksperymentów, zabaw sensoplastycznych i ćwiczeń logopedycznych.

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

W czasie zajęć wykorzystujemy elementy sprawdzonych i efektywnych metod oraz technik terapeutycznych takich jak:

 • Integracji sensorycznej
 • Pedagogiki Klanzy,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Werbo-tonalnej
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda P. A. Dennisona
 • Techniki relaksacyjne

Na zajęciach zapewniamy zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych dla rozwoju małego dziecka stosując:

 • Zabawy logorytmiczne – usprawniające mowę
 • Sensopalstykę – czyli ćwiczenia małych rączek z kolorowymi, pachnącymi masami
 • zabawy rytmiczne i umuzykalniające
 • zabawy ruchowe rozwijające integrację sensoryczną
 • doświadczenia i eksperymenty

Będziemy także korzystać z Sali Doświadczania Świata

Przygotuj swoje dziecko do samodzielności i kreatywnego myślenia

Kreatywne zajęcia rozwojowe "Dobry Start w Szkole"

Program: Dobry Start w Szkole

W programie:

Przygotowanie do nauki pisania:

plastyka zmysłowa

kreatywne techniki plastyczne

Przygotowanie do nauki czytania:

ćwiczenia w czytaniu inspirowane Metodą J. Cieszyńskiej

zabawy pobudzające lewą półkulę mózgową

Przygotowanie do nauki matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Zajęcia ogólnorozwojowe:

 • zabawy ruchowe z torami przeszkód
 • doświadczenia i eksperymenty
 • zabawy umuzykalniające

Poznaj szczegóły na specjalnej ->stronie<– poświęconej tym zajęciom

Pomóż swojemu dziecku dobrze wystartować w szkole

Kinezjologia edukacyjna dla dzieci

Kinezjologia edukacyjna, zwana Gimnastyką Mózgu dr. Paula E. Dennisona, wykorzystuje naturalny ruch fizyczny w organizowaniu pracy mózgu i ciała podczas uczenia się. Proste ćwiczenia ruchowe, integrując półkule mózgowe, poprawiają komunikację, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, orientację przestrzenną, orientację w schemacie własnego ciała, sprawność motoryczną, zdolności manualne, umiejętności szkolne, zmniejszają zmęczenie, relaksują.

Anglosensoryka dla dzieci od 6. m.ż. do 4. r.ż.

Kiedy warto zacząć uczyć się języka obcego?
Odpowiedź jest tylko jedna: jak najwcześniej!
Jednak na różnych etapach rozwoju uczymy się inaczej.
Małe dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, pozytywne wzmocnienie oraz doświadczanie zmysłami.
Plastycznie na języku to połączenie zajęć z języka angielskiego z zajęciami plastycznymi i sensorycznymi dla małych dzieci.

Podczas zajęć wykorzystywane są:

 • elementy Sensoplastyki
 • muzyka
 • zabawy paluszkowe
 • techniki dramowe
 • zabawy ruchowe i taneczne

 

LogoSensoryka© - dla dzieci od 6. m.ż. do 4. r.ż.

LogoSensoryka© to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy malucha

Zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji

Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę

Zapraszamy do kolorowego świata zabawy, dobrych relacji i pozytywnych doświadczeń

 

Zajęcia będą odbywać się w kameralnych grupach w przedziałach wiekowych:

*6 mies. – 12 mies.

*12 mies. – 2 lata

*3 lata – 4 lata

Masz pytania? Wyślij nam wiadomość!

Odpowiemy tak szybko, jak będzie to możliwe

Zgody formalne:

15 + 14 =