Trening Umiejętności Społecznych w tym tygodniu rozwiązywaliśmy jeden z problemów Tymona, bohatera książki pt. „Kłopoty Tymona. Historyjki społeczne o tym, jak zachować się w różnych sytuacjach życia codziennego”.

A ponadto:

  • kształtowaliśmy właściwe relacje koleżeńskie, atmosferę dobrej współpracy i życzliwości
  • rozwijaliśmy umiejętność komunikatywnego wypowiadania się na temat własnych przeżyć i doświadczeń
  • rozwijaliśmy empatię, cierpliwość, umiejętność słuchania i czekania na swoją kolej
  • nie zabrakło również ćwiczeń integrujących nasze półkule mózgowe, a co za tym idzie poprawiających koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manualne i wiele innych

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1905801596170059&type=1&l=2ba1fa443f