+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, kontakt@szkoleniaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
# #

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Diagnozując pomagamy w rozpoznawaniu przyczyn różnorodnych zaburzeń, trudności szkolnych i deficytów

Zapewniamy:

 • Kompleksową pomoc i terapie
 • Profesjonalną kadrę specjalistów
 • Wspaniałą atmosferę
 • Bezpieczeństwo
 • Nowoczesny sprzęt terapeutyczny
 • W pełni wyposażone sale

Poprzez terapie wyrównujemy deficyty rozwojowe z wykorzystaniem sprawdzonych i efektywnych współczesnych metod terapeutycznych

 • Terapia pedagogiczna, w tym trudności szkolnych (oligo-, tyflo- i surdopedagog)
 • Terapia oparta o Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia ręki
 • Rehabilitacja, fizjoterapia
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • Dogoterapia
 • EEG-biofeedback
 • Zajęcia w ramach programu "Dobry Start w Szkole"
 • Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 • Terapia grupowa (TUS) Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych oraz inne terapie grupowe wg potrzeb
 • Bezpłatne zajęcia w ramach WWR

Swoje działania terapeutyczne opieramy na zindywidualizowanym i dostosowanym do dziecka programie terapeutycznym

„Zachęcaj i wspieraj
swoje dzieci,
ponieważ są takie,
jakie wierzysz, że są!”

– Lady Bird Johnson

Nie zapominamy o rodzicach

Prowadzimy dla Nich warsztaty 

To spotkania w niedużych grupach, na których dzielimy się wiedza, zachęcamy do wymiany doświadczeniami pomiędzy rodzicami szukamy również najlepszych rozwiązań sygnalizowanych przez rodziców problemów.

Co zrobić, by dziecko zostało objęte pomocą w ramach WWR?

1. Zgłosić się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
3. Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie
4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wybierz dobrze wyposażoną i zatrudniającą specjalistów placówkę prowadzącą takie wspomaganie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Publiczne lub Niepubliczne Przedszkole itd.

Bezpłatna terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne
działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny
i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od
chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie
udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w
zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania

Skuteczność WWR

Istotą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy specjalistycznej.

Płaszczyzny usprawniania dziecka w celu wyrównania deficytów rozwojowych występujących w wybranych obszarach.

Dokumeny do pobrania

Klauzula informacyjna (umowy)

Klauzula informacyjna (przesłanka prawna)

Kontrakt współpracy z rodzicami dotyczący pracy z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Procedura organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skarb”

Regulamin korzystania z zajęć terapeutycznych organizowanych w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skarb” w Mikołowie

Wniosek o organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skarb” w Mikołowie

Wniosek o wydanie opinii

Formularz zgłoszenia dziecka do poradni

Zgłoszenie dziecka na terapię indywidualną

Gorąco zachęcamy do:

Mailowania!

Odwiedzenia nas w mediach społecznościowych!

na Facebooku: @CeTiRSkarb 

oraz Instagramie: /fundacjaskarb.pl

Telefonowania!

tel. 883 060 677 (w godz. 12:00-19:00)

Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu
Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle