Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Diagnozując pomagamy w rozpoznawaniu przyczyn różnorodnych zaburzeń, trudności szkolnych i deficytów

Zapewniamy:

 • Kompleksową pomoc i terapie
 • Profesjonalną kadrę specjalistów
 • Wspaniałą atmosferę
 • Bezpieczeństwo
 • Nowoczesny sprzęt terapeutyczny
 • W pełni wyposażone sale

Poprzez terapie wyrównujemy deficyty rozwojowe z wykorzystaniem sprawdzonych i efektywnych współczesnych metod terapeutycznych

Nasza oferta w tym zakresie to:

 • Terapia pedagogiczna, w tym trudności szkolnych (oligo-, tyflo- i surdopedagog)
 • Terapia oparta o Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia ręki
 • Rehabilitacja, fizjoterapia
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • Dogoterapia
 • EEG-biofeedback
 • Zajęcia w ramach programu „Dobry Start w Szkole”
 • Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 • Terapia grupowa (TUS) Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych oraz inne terapie grupowe wg potrzeb
 • Bezpłatne zajęcia w ramach WWR

Swoje działania terapeutyczne opieramy na zindywidualizowanym i dostosowanym do dziecka programie terapeutycznym

„Zachęcaj i wspieraj
swoje dzieci,
ponieważ są takie,
jakie wierzysz, że są!”

– Lady Bird Johnson

Nie zapominamy o rodzicach

Prowadzimy dla Nich warsztaty 

To spotkania w niedużych grupach, na których dzielimy się wiedza, zachęcamy do wymiany doświadczeniami pomiędzy rodzicami szukamy również najlepszych rozwiązań sygnalizowanych przez rodziców problemów.

Co zrobić, by dziecko zostało objęte pomocą w ramach WWR?

 

1. Zgłosić się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
3. Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie
4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wybierz dobrze wyposażoną i zatrudniającą specjalistów placówkę prowadzącą takie wspomaganie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Publiczne lub Niepubliczne Przedszkole itd.

Bezpłatna terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od
chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole,także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania

WWR jest skuteczne!

Istotą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy specjalistycznej.

Płaszczyzny usprawniania dziecka w celu wyrównania deficytów rozwojowych występujących w wybranych obszarach

Dokumenty do pobrania

Wniosek o organizację zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka
Klauzula informacyjna WWR
Procedury bezpieczeństwa w NPPP Skarb
Kontrakt współpracy z rodzicami dot. pracy z dzieckiem objętym Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
Wniosek o wydanie opinii
Formularz zgłoszenia dziecka do Poradni
Deklaracja rodzica - załącznik nr 2

Zapraszamy do kontaktu mailowego

Zgody formalne:

1 + 4 =

 …lub też telefonicznego!

tel. +48 883 060 677
(w godz. 8:00-20:00)