W trakcie zajęć muzyczno-ruchowych z elementami logorytmiki, nasze małe i trochę większe maluchy, w trakcie zabawy nabywają i rozwijają rozmaite umiejętności:

  • Ogólną sprawność motoryczną
  • Orientację przestrzenną oraz w schemacie własnego ciała
  • koordynację wzrokowo-ruchową
  • naśladowanie różnych czynności i dźwięków
  • Współdziałanie w grupie oraz interakcję z innymi dziećmi

Wszystkiemu towarzyszy oczywiście taniec, śpiew, rytm, grana na instrumentach, jak również tory przeszkód, zabawy z chustą Klanza i ćwiczenia logopedyczne. Wszystko to podajemy w formie wielozmysłowego poznania.

Serdecznie zapraszamy!