Więcej o nas!

Na tej stronie przeczytasz więcej o nas – pracownikach
Centrum Terapii i Rozwoju Skarb 😉

Serdecznie witamy!

Nasza kilkunastoosobowa kadra posiada szerokie, różnorodne oraz stale rosnące kwalifikacje
Bożena Kolanek

Prezes Zarządu Fundacji Skarb

30 lat pracy pedagogicznej w tym 8 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 3 lata pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 17 lat pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu.

Specjalizacje:

– oligofrenopedagog,

– specjalista wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem,

– terapeuta Biofeedback (I i II stopnia),

– absolwentka kursu podstawowego terapii behawioralnej,

Ukończone kursy:

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji 2017,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

Dodatkowe referencje:

– Robokids

Martyna Witkowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji Skarb, dyrektor Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Skarb, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Skarb

10 lat pracy pedagogicznej w tym rok z dziećmi w wieku 6 m-cy 3 lata (żłobek), 8 lat z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu (od 3 lat wychowawca klasy dzieci z autyzmem).

– studia wyższe magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Kwalifikacje:

– Studia podyplomowe w zakresie wspierania osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– Trener sensomotoryki – rozpoznawanie i terapia przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych,

– Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia

– Terapeuta ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Ukończone kursy:

– Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, – techniki wyciszające, jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego,

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Współpraca z trudnymi rodzicami,

– Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

– Kurs terapii neurotaktylnej Swietłany Masgutowej®

LogoSensoryka©

 – Plastyka Integrująca Zmysły

– Kurs masażu Shantala

Dodatkowe referencje:

– Rozwój Organizacji Sidor & Suchowiejko

Robokids

Anna Langowska

Logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda

Posiada certyfikat Programu Językowego Makaton oraz certyfikat Muzyka i Zabawa w Makatonie. Specjalista z zakresu terapii ręki oraz edukacji osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Ukończyła szkolenie w zakresie Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych oraz kurs masażu Shantala, a także szkolenia w ramach Metody Krakowskiej, Terapii Neurobiologicznej, Diagnozy i terapii dziecka z afazją oraz diagnozy i terapii ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

Dodatkowo przebyła szkolenia:

 • Diagnoza i terapia afazji,
 • Diagnoza i terapia Centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy,
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Echolalie- strategie pracy terapeutycznej,
 • Apraksja oralna – postępowanie terapeutyczne,
 • Elementy metody werbo-tonalnej,
 • Sygmatyzm międzyzębowy, boczny i dorsalny,
 • Pacjent z nieprawidłowym napięciem w sferze orofacyjnej,
 • Mioterapia dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
 • Nosowanie – skuteczna terapia
 • Trening karmienia – nauka wszystkich niezbędnych umiejętności,
 • Mowa bezdzwięczna- diagnoza i terapia
Monika Dawidowska-Lupa

Pedagog, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zabaw i ćwiczeń gimnastycznych wspierających rozwój sensomotoryczny dziecka.

Ukończyła szkolenia diagnoza i terapia dziecka z afazją, MAKATON jako metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności na kursach i szkoleniach.

Martyna Prejs

Certyfikowany dogoterapeuta, pedagog

Od wielu lat udziela się jako wolontariuszka. Brała udział m.in. w akcjach „Szlachetna paczka”, „Gramy dla Anitki”, Gramy dalej”, „Akcja reaktywacja”. Za swoje zaangażowanie uhonorowana tytułem „Wolontariuszki 2016 roku”.

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z dogoterapii, prowadzeniem sekretariatu oraz pomocą w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ukończyła kurs z zakresu Bajkoterapia z psem oraz Joga z psem, a także szkolenia:  Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju poznawczego dziecka.

Monika Roterman

Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta SI, terapeuta ręki, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z logorytmiki oraz realizowania zajęć terapii pedagogicznej, ukończyła szkolenie diagnoza i praca  z dzieckiem z  afazją. Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia. Obecnie studiuje  na kierunku Edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Marta Kołoch

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

 • Studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia kliniczna.
 • Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji, terapii
  i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła medyczna na kierunku terapeuta zajęciowy.

Specjalista posiada uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności społecznych i prowadzi zajęcia w tym zakresie. Ukończyła szkolenie obejmujące tematykę terapii behawioralnej w teorii i praktyce. Posiada wiedzę w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu MAKATON. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć  plastyczno-polisensorycznych. Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem elementów bajkoterapii.

 

Magdalena Błaszczyk

Pedagog, oligofrenopedagog

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Dodatkowo ma ukończone studia z Terapii pedagogicznej edukacji zdrowotnej z rehabilitacją.
Podyplomowo skończyła kierunki oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest też certyfikowanym terapeutą ręki oraz terapeutą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Na co dzień pracuje w przedszkolu.

 

Ilona Grząba

Oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback, trener TUS, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapia i edukacja osób że spektrum autyzmu

 

 

Dominik Moroń

Informatyk

Zajmuje się prowadzeniem naszych stron internetowych oraz Facebooka. Miłośnik historii, nowych technologii, gier wideo oraz kotów. W ludziach najbardziej ceni szczerość oraz empatię

 

Wioletta Błońska

Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz Terapeuta Ręki

Jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz Terapeutą Ręki. Ukończyłam studia magisterskie kierunku edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. W zawodzie pracuję od 6 lat, aktualnie w przedszkolu specjalnym. Ukończyłam szkolenia z Terapii Ręki I i II-go stopnia, Terapia Bazalna, I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, szkolenie z wybiórczości pokarmowej, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralnej. Uczestniczyłam również w różnych webinariach dotyczących prowadzenia zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu. W wolnym czasie lubię podróżować oraz czytać jeździć na rowerze. A moją pasją jest czytanie książek i bieganie.

 

Magdalena Bujniak

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta Integracji Sensorycznej

 

 

 

Katarzyna Kuźnik

Logopeda, terapeuta pedagogiczny zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej