+48 883 060 677 sekretariat@fundacjaskarb.pl, kontakt@szkoleniaskarb.pl Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
# #

Więcej o nas!

Nasi specjaliści

Bożena Kolanek – Prezes Zarządu Fundacji Skarb

28 lat pracy pedagogicznej w tym 8 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 3 lata pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 17 lat pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu.

Specjalizacje:

– oligofrenopedagog,

– specjalista wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem,

– terapeuta Biofeedback (I i II stopnia),

– absolwentka kursu podstawowego terapii behawioralnej,

– licencjat w zakresie zarządzania oświatą.

Ukończone kursy:

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji 2017,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

Dodatkowe referencje:

Martyna Witkowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Skarb

9 lat pracy pedagogicznej w tym rok z dziećmi w wieku 6 m-cy 3 lata (żłobek), 8 lat z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami w tym ze spektrum autyzmu (od 3 lat wychowawca klasy dzieci z autyzmem).

studia wyższe magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Kwalifikacje:

– Studia podyplomowe w zakresie wspierania osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– Trener sensomotoryki – rozpoznawanie i terapia przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych,

– Terapia SI I i II stopnia

– Terapeuta Integracji Sensorycznej

– Terapeuta ręki oraz zaburzeń motoryki małej.

Ukończone kursy:

– Zachowania trudne dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, – techniki wyciszające, jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego,

– Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Współpraca z trudnymi rodzicami,

– Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu,

– Trening przygotowujący do prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z oporem wraz z elementami autoprezentacji,

– Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i Praktyki SNOEZELEN (Sali Doświadczania Świata)

– Kurs terapii neurotaktylnej Swietłany Masgutowej®

– Kurs masażu Shantala

 Dodatkowe referencje:

Dostosuj rozmiar czcionki
Włącz tryb kontrastu
Kontakt: sekretariat - Martyna Prejs, tel. 883 060 677, Prezes – Bożena Kolanek, tel. 501 019 640
toggle